Prace.rovnou.cz

Slovníček pojmů a zkratek z oblasti práce

Áčko
Absence, neúčast na pracovišti, typicky jednodenní.
ASAP 
Co nejdříve. Zkratka pro anglickou frázi as soon as possible (tak brzo, jak možno).
assessment centrum 
Náborová metoda, která zpravidla posuzuje více uchazečů najednou. Namísto jejich odborných předpokladů se soustředí na společenské interakce. Pro uchazeče obvykle neefektivní nuda, protože je nízká pravděpodobnost, že bude na obsazovanou pozici vybrán, ale musí třeba blbnout s lístečky na čas.
benefity
Zaměstnanecké výhody. V různých firmách různé. Benefitem může být například služební auto použitelné na soukromé účely, možnost navštěvovat bezplatně firemní zařízení (posilovnu, saunu). Mezi benefity se uvádějí také stravenky, což je podle mě spíše maličkost. Také často uváděný benefit, firemní mobilní telefon nebo notebook, není skutečným benefitem, nýbrž úskokem, jak moci obtěžovat zaměstnance i mimo pracovní dobu.
bílé límečky a modré límečky
Bílé límečky je anglosaský pojem pro třídu pracujících v kanceláři. Oproti tomu "modré límečky" se říká manuálně pracujícím, kteří mají nosit něco jako montérky. Mluvit o někom o jako o modrém límečku se dříve považovalo za druh odsudku, dnes se snad karta obrací. V angličtině bílý límeček = white collar, modrý límeček = blue collar. V češtině není používání těchto termínů běžné.
brainstorming 
Pracovní schůzka určená primárně pro sběr nápadů. V průběhu brainstormingu se nápady nehodnotí ani nekritizují (přísný zákaz kritiky), pouze se zapisují. Většina nápadů jsou nakonec šílené kraviny, což nevadí, protože se stává docela často, že se během brainstormingu také přijde na něco hodně dobrého. O to jde.
briefing
Krátká informační schůzka. Slovo briefing se čte [brífing], je odvozeno od slova brief, tj. anglicky "stručný". Ačkoli jsem se už účastnil mnoha porad, které se nazývaly briefing, nikdy se to nepovedlo udržet stručné a byla z toho vykecávačka. Nudu lze zahnat pouze cimrmanovským upozorněním "ty nejsi briefingový typ". Formát breefingu dobře znají v armádě, kde se na breefingu před odchodem do akce rychle probere, kam se má jít, co se tam má udělat a na koho se přitom má a nemá střílet. Nic dalšího nedůležitého se jim říkat nesmí, jinak by to všechno popletli. Ve firemní praxi nemá střelba do spojenců tak fatální důsledky, takže se briefingy nedaří dělat stručné. Stejně jako se mně nepodařilo udržet stručný výklad tohoto hesla. Nejsem briefingový typ.
buzzword
Buzzword je každé nové módní a populární slovo, které nic moc neznamená, ale všichni o něm mluví. Za rok se z buzzwordu stává normální slovo a nastupují nová buzzwords. Z angličtiny buzz = šum, hukot, cvrkot, word = slovo, nejde to dobře přeložit, proto se to nepřekládá. Praktický užitek buzzwordu může být v označení nějaké složky zdravého selského rozumu, která by bez tajemného anglického názvu neměla šanci v argumentaci obstát. Temná magie buzzwordu naopak spočívá v tom, že většina lidí ještě neví, co to slovo znamená, a tak s ním můžu nenápadně machrovat, i když nic pořádného neřeknu. Jakmile si buzzword všichni osvojí, tak už se s ním machrovat nedá, protože plytkost mého sdělení je pak zřejmá.
CEO 
Nejvyšší ředitel, tedy ředitel firmy, případně generální ředitel. Z anglického Cheaf executive officer (otrocký překlad říká: šéfující výkonný úředník). Zkratka CEO se běžně používá zejména pro svou srozumitelnost pro zahraničí, na rozdíl od českého termínu ředitel či generální ředitel. 
CFO, CMO, COO, CTO, CXO
Zkratky ředitelů divizí. CFO = finanční ředitel, COO = provozní nebo výkonný ředitel, CTO = technický ředitel, CMO = hlavní marketingový šmudla, CXO = vedoucí nevýznamného oddělení X, který se se musí vytahovat názvem pozice. Viz též management.
CV 
Životopis. Z latinského Curriculum vitae (otrocky přeloženo: běh života). Jak napsat životopis.
delegování 
Přehození práce na někoho jiného, zpravidla na podřízené.
diskriminace 
Upřednostňování příslušníků jedné skupiny obyvatel před příslušníky jiné skupiny, například při přijímacím řízení. Důsledkem diskriminace je nespravedlnost. Diskriminace může být třeba z důvodu barvy pleti (spíše než černoši s tím mají u nás problém Romové), národnostního původu (problém mohou mít Vietnamci, Rusové, Ukrajinci, Češi), pohlaví a věku (někde neberou staré, jinde mladé). Formálně je u nás diskriminace uchazečů zakázaná zákonem, což je jedním z důvodů, proč se uchazečům nikdy nesdělují důvody jejich nepřijetí. Protože by mohli zmagořit a najít v tom vysvětlení nějakou diskriminaci.
doba neurčitá 
Délka pracovní smlouvy na dobu neurčitou jede pořád dál, dokud smlouvu jedna ze stran nevypoví (nebo nenastanou jiné skutečnosti, jimiž smlouva zaniká). Pro firmy jsou smlouvy na dobu neurčitou mírně nevýhodné, protože se nevhodného zaměstnance s dobou neurčitou nedokážou nijak legálně zbavit (výpověď pracovní smlouvy musí mít přesně definovaný důvod). I při výpovědi z definovaného důvodu musejí vyplácet propuštěným zaměstnancům odstupné. Mít smlouvu na dobu neurčitou může být pro zaměstnance výhodnější než na dobu určitou i z jiných důvodů, například protože banky potom raději poskytují hypotéky.
doba určitá 
Pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou trvá jenom do data konce smlouvy, po jejímž uplynutí pracovní vztah končí. V české praxi se objevuje tak zvané řetězení smluv na dobu určitou, což je uzavření smlouvy na další půl rok navazující bezprostředně na předchozí smlouvu na dobu určitou. Je to kvůli tomu, aby se firma mohla zaměstnance, pro kterého už nemá práci, bez nákladů (bez odstupného a hledání záminek) zbavit alespoň jednou za půl roku. Formálně jsou řetězení smluv na dobu určitou v zákoně činěny různé překážky, ale v prvních dvou letech a v některých dalších případech je to legální.
dohoda o práci na černo
Ústní dohoda o tom, že někdo bude pro někoho pracovat, dostane peníze a nikde se to nebude uvádět ani zdaňovat. Smluvní forma nezákonná, nevymahatelná a častá. Někdy o této formě zaměstnanec ani neví. Je mu řečeno, že bude pracovat třeba na dohodu o provedení práce nebo jinou smlouvu, kterou ale "zapomenou" podepsat. Zaměstnavatel potom tuto práci nedaní, neeviduje a peníze vyplácí v hotovosti na ruku.
dohoda o pracovní činnosti (DoPČ)
Druh pracovně-právního vztahu. Něco mezi normální pracovní smlouvou a dohodou o provedení práce. Používá se na malé, ale pravidelné úvazky. Je to podobné dohodě o provedení práce, ale není to totéž.
dohoda o provedení práce
Druh smlouvy vhodný na velmi malé a nepravidelné úvazky, například na brigády. Maximálně se takto smí odpracovat u jednoho zaměstnavatele 300 hodin ročně. Vyžaduje minimální byrokracii (pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení, sráží zaměstnavatel 15 %,  odvede je finančňáku a nic víc se řešit nemusí.) Podrobnosti danění.
docházkový systém 
V různých firmách různě řešený systém evidující čas strávený zaměstnancem na pracovišti. Nutnost jeho zavedení vyplývá ze zákoníku práce, kde má zaměstnavatel stanovenu povinnost vést evidenci pracovní doby, přesčasy a jiné věci. Tam, kde nemají píchačky nebo vstupní karty, se docházková data musejí vytvářet uměle, aby bylo všechno formálně v pořádku.
dovolená 
Plánovaná neúčast na pracovišti se jmenuje dovolená podle toho, že to musí zaměstnavatel dovolit. V normálních firmách se vyvinul proces, kdy zaměstnanec o dovolenou požádá a nadřízený mu ji schválí (dovolí). V roce 2013 má český zaměstnanec nárok na 4 týdny dovolené ročně, některé firmy k domu dávají další bonusové dny nebo týdny dovolené.
dress code 
Zvyklost nebo dohoda o stylu oblékání. Dress code se čte [dres koud] a otrocky to překládám jako oblékací kód. Některé firmy mají dress code závazný (například banky chtějí po mužích košili, sako, kravatu a po ženách formální ekvivalent téhož). Jiné firmy mají dress code určený jako neformální (košile, džíny), případně odlišný pro různé dny (např. v pátek se chodí v méně formálním oblečení). Nejlepší způsob, jak zjistit dress code, je přímý dotaz při nástupu nebo při pohovoru, ale dá se to určit i odkoukáním, co nosí kolegové. Například v Seznamu chodí i ředitelé v tričku, takže tam si kravatu brát nemůžu (byl bych tak zvaně overdressed, tj. přeoblečený). Dress code není právně vymahatelný, ale oblékat se v rozporu se zvyklostmi firmy je spolehlivý způsob, jak si zadělat na potíže. Trochu problém je určit, co si vzít na přijímací pohovor do málo známé firmy. V případě pohovoru zařízeného přes agenturu by agentura tuto informaci měla podrobně poskytnout. Obecně se dá říct, že brát si šaty z tanečních je vždycky špatně.
e-learning 
Výuka prostřednictvím počítačů. V nedávné minulosti oblíbený buzzword, pak se od toho naštěstí ustoupilo. Dnes se tak řeší pouze taková výuka, kterou nechce nikdo absolvovat, ale formálně se absolvovat musí. Například BOZP. V některých firmách, které potřebují rychle vzdělávat prodejce, má e-learning svoje místo i dnes.
etický kodex
V některých firmách mají v interních dokumentech psaný etický kodex, který se může dávat zaměstnancům k podpisu. Původní smysl etického kodexu je, aby si lidi uvědomili, že některé věci se nemají dělat, protože jsou neetické. Třeba okrádat zákazníky, zamlčovat jim důležité skutečnosti. veřejně lhát a podobně. Je totiž možné, že někteří zaměstnanci jsou tak omezení, že si potřebu etického chování neuvědomují, tak aby si ho uvědomili. Nový a moderní smysl etického kodexu je přesně opačný. Některé firmy pro dosažení zisku potřebují, aby se jejich zaměstnanci chovali neeticky. Aby jim to umožnili, sepíšou neetické chování do etického kodexu, ale udělají to tak šikovně, aby vždycky existovala cesta, jak popsané neetické chování obejít. V kodexu například zakáže lhát zákazníkům, ale nenařídí se sdělování pravdy. Zaměstnanci se pak můžou k zákazníkům nebo k sobě navzájem chovat jako svině, ale jsou v pohodě, protože etický kodex formálně dodrželi. Dostanete-li k na pracovišti k podpisu etický kodex, je pravděpodobné, že se tam budete setkávat s levárnami. Další důvod povinného podpisu etického kodexu může být nějaký nenápadný právní závazek ukrytý v textu. Pokud se s etickým kodexem setkáte, doporučuji ho podpořit jen ústně.
feedback 
Zpětná vazba, názor. Čte se to [fídbek]. Ačkoli je feedback původně technický pojem popisující zpětnou vazbu, v pracovní praxi jde o vyslovení nebo napsání názoru. Když mě někdo žádá o feedback, chce vědět, co si o té jeho věci myslím, přičemž cíleně žádá spíše o kritiku než o pochvalu. Ačkoli se feedback používá k předání spíše negativních informací, samotné slovo feedback si udržuje pozitivní náboj, protože umožňuje a předpokládá budoucí nápravu či vylepšení. Sousloví "dostat feedback" by proto nemělo znamenat totéž, co "dostat čočku". Ale občas už znamená. :-/
firemní kultura 
Jsou firmy, kde jsou mezilidské vztahy na levačku, jinde jsou lidi v pohodě. Formálně se to asi nedá popsat jinak než souhrnným označením "firemní kultura", případně "podniková kultura". Píše se to často do inzerátů a neznamená to obecně vůbec nic. Někomu totiž kolegové povahově sednou a jinému titíž nesednou. Přestože nelze popřít, že firemní kultura je velmi důležitá pro spokojenost a radost z práce (tzv. soft motivace), tvrdím, že ji nelze dobře měřit. Občas se do firemní kultury počítá také to, jak se firma chová ke svým zákazníkům a dodavatelům.
fluktuant
Zaměstnanec, který často střídá zaměstnání. Pokud má starší člověk v životopisu třeba čtyři práce za poslední rok, dá se předpokládat, že ani v příštím zaměstnání nevydrží moc dlouho. U studentů, mladších ročníků nebo čerstvých absolventů je to v praxi posuzováno méně přísně. Studenti mívají různé brigády a i krátká pracovní zkušenost je naopak posuzována pozitivně.
focus 
Zaměření, soustředění se na něco. Módní slovo. Z latinského focus = ohnisko (případně ohniště). Když má firma na něčem focus, tak se na to soustředí. Když se uchazeč na něco focusuje, tak je to jeho obor.
frikulín 
Sarkasticky pejorativní označení pro lidi příliš rychle se chytající trendů, zejména těch, které přicházely z anglosaského světa v 90. letech. Slovo frikulín je odvozeno od anglických slov free, cool a in. Překládat si to netroufám (snad jen otrocky jako "volný, úžasný, zasvěcený"). Představte si ho jako hezky učesaného hocha ve fialovém saku.
hard motivace
Peníze, odměny a funkční požitky se označují jako tvrdé motivátory. Vedle nich lze motivovat zaměstnance pomocí soft motivací (úsměv, pochvala, pocit smyslu práce).
hard skill
Schopnost, která se nedá vylepšit okecáváním. Buďto schopnost mám, nebo ji nemám, ale úsměvem a přístupem to nezlepším. V angličtině hard = tvrdý, skill = schopnost, takže otrocky přeloženo jde o tvrdou schopnost. Příkladem hard skill je programování, zvedání břemen, mytí oken, znalost němčiny. V opozici k hard skills stojí soft skills = měkké schopnosti, které vyjadřují schopnost komunikace, viz soft skill.
homeoffice 
Práce z domova, typicky jednodenní, kterou ale vykonává normální zaměstnanec. Když říkám, že jsem si vzal homeoffice, znamená to, že jsem zůstal doma a pracuji z domova. Homeoffice je z anglických slov home = doma, office = kancelář. Smysl dává pouze v případě práce, která lze dělat na počítači. Asi každý, kdo si někdy vzal homeoffice, zjistil, že doma se pracuje úplně jinak než v kanceláři firmy. Někomu to jde lépe, jinému hůře, ale většinou platí, že se lidé doma víc flákají a méně pracují. Jako homeoffice se neoznačuje, pokud někdo z domova dělá nějakou brigádu, prostě když není zaměstnanec.
HPP
Hlavní pracovní poměr. V pracovním inzerátu to zpravidla znamená totéž, co plný úvazek s místem výkonu práce v sídle firmy.
HR
Personální oddělení. Zkratka HR se čte [ejč ár] a znamená "human resources", tedy lidské zdroje. Zkratkou HR se tedy označuje oddělení, které má na starost lidské zdroje, čemuž se také říká "personální". Viz personální oddělení.
ičař
Člověk, který je OSVČ, se někdy nazývá též ičař, protože v rámci výdělečné činnosti získává IČ, dříve IČo (identifikační číslo). Firmy s nepravidelnou činností nabírají jenom ičaře, protože pro zaměstnance by neměli vždy práci.
ichtyl
Druh pracovníka, který svůj obor staví nade vše. (Termín je součástí zmrdozpytu.)
interview 
Přijímací pohovor. Slovo interview se v jiných než pracovních oblastech chápe v širším smyslu jako rozhovor vedený určitou metodou s cílem získat informace (např. rozhovor novináře s osobností je také interview), ale pokud uchazeč o zaměstnání dostane od firmy pozvánku na interview, myslí se tím pracovní pohovor. Viz pohovory.
intranet 
Web fungující zpravidla jenom v rámci vnitřní sítě firmy. (Z anglického / latinského intra = uvnitř, net = síť, tedy intranet = vnitřní síť; oproti tomu inter = mezi a internet = mezisíť.) Intranet obsahuje nějaké formuláře a dokumenty, které se jako musejí vyplňovat nebo číst. V každé firmě je to jinak, ale všude je to dost otrava. Intranety jsou obvykle černá díra na informace, protože málokterý intranet lze efektivně prohledávat. V teorii rozděluji intranety na intranety rostoucí shora a zdola.
junior
Přívlastek "junior" na konci názvu pracovní pozice vyjadřuje, že pracovník ještě nemá s prací na této pozici příliš zkušeností. Zpravidla jde o formální zdůvodnění, proč má zaměstnanec dostávat nižší plat než jiní pracovníci vykonávající tutéž práci bez přívlastku "junior". Junior se snaží v rámci svého kariérního růstu  toto slůvko z názvu své pozice formálně zlikvidovat a stát se tak "standardem", který v názvu pozice slovo "junior" nemá. V opozici k juniorovi stojí senior, což je zkušený pracovník. Pokud je přívlastek "junior" uvedený v popisu pozice, nemusí to znamenat, že uchazeč musí být věkově mladý. Znamená to, že má být ochotný se učit a že dostane málo peněz.
kickoff meeting 
Vykopávací schůzka projektu. Důležitá formalita, během níž se řekne, že se fakt začalo a navzájem se seznámí členové týmu. Měla by být velmi krátká.
kompetence 
V personalistice se pod pojmem kompetence rozumí souhrn schopností, které pracovník ovládá, a proto je může vykonávat. Pozor na záměnu s obecným chápáním významu slova kompetence, který říká, co pracovník dělat smí. To, že někdo něco smí dělat, ještě neznamená, že to umí, a naopak. Proto když se v personalistice mluví o zvyšování kompetencí, nemyslí se tím, že se lidem rozdají práva (jak to často chybně chápou manažeři). Myslí se tím, že se lidi mají učit nové věci.
konkurenční doložka
Písemná příloha k pracovní smlouvě. Zaměstnanec se v ní zavazuje nepracovat nějakou dobu (maximálně rok) po skončení práce pro konkurenci. Zaměstnavatel mu za to bude dávat nejméně půlku jeho obvyklého platu (i když nebude pracovat). V praxi dost nákladné pro zaměstnavatele, proto se konkurenční doložka uzavírá jen zřídka. Jestliže někdo máte doložku jenom o tom, že nebudete smět pracovat pro konkurenci, ale nic za to nedostanete, tak taková doložka vůbec není platná, a tak pro konkurenci pracovat smět budete.
koučing 
K pracovníkovi se najme kouč, když se zdá, že pracovník může pracovat lépe. Kouč má za úkol analyzovat jeho práci, identifikovat problémy a pak pomoci jejich odstranění. Koučing je docela drahá sranda, takže se kouč najímá většinou jenom pro nejvyšší ředitele a klíčové pracovníky.
KPI 
Klíčové ukazatele výkonu (Key Perfomance Indicator). Pojem z řízení systémů se dá vztáhnout i na jednoho pracovníka. KPI jsou nějaké předem dohodnuté, pojmenované a měřitelné věci, podle kterých se určuje, jestli pracovník pracuje dobře (či jak moc přináší firmě to, co přinášet má). Mohou se používat při pravidelných hodnotících poradách, pro stanovování odměn, povyšování a růst platu. Kvalitní manažeři se (dle mého názoru) poznají jen a právě podle toho, že dokážou definovat KPI, která dávají smysl a nedají se snadno oblafnout, a jejichž plnění pak vyžadují. Naopak měkké nastavení KPI dovoluje pracovníkům různá kouzla, jak být úspěšný bez skutečné práce.
leadership 
Vůdcovství, schopnost vést. Z anglického leader = vůdce, tahoun. Moderní slovo "leader" nahrazuje vyčpělá slova "manažer" či "vedoucí", reagujíc na fakt, že moula na vedoucích pozici zůstává moulou, a tak své oddělení nikam nedotáhne. Firma si přeje mít v čele týmů leadery (tahouny). Dělají se školení na leadership, mluví se o tom. Ale je to zbytečné. Leadership totiž vzniká pouhou kombinací tří aspektů: morálních kvalit, jasného zadání a podporou od nadřízených. Každý chlap i holka v sobě mají geny leaderů, stačí je nechat dělat jejich práci a poskytovat jim podporu, ne na ně nechávat padat shora jenom problémy. Což v první řadě znamená, že leadershipu se může dařit jen tam, kde je v ještě vyšším vedení nějaký skutečný leader, který umí své podřízené sám táhnout. Pod vedením krysy si naopak každý inteligentní manažer položí otázku, proč by se měl snažit někam své oddělení táhnout, když to slízne jenom ta krysa nad ním. Kdo chce zapalovat, musí hořet. Management obvykle nehoří, takže skutek utek. Školení leadershipu v prohnilých firmách, aby bylo účinné, musí mohutně potlačovat racionální úvahy o krysách ve vedení.
lidský kapitál 
Schopnosti a znalosti se podobají vlastnictví hmotného kapitálu. Ekonomický pojem lidský kapitál na tuto podobnost reaguje. Vyjadřuje souhrn znalostí a schopností, se zvláštním zřetelem ke schopnostem na trhu požadovaným a vzácným. Z ekonomické teorie plyne, že na vyčištěném trhu se příjemcem renty nakonec stává majitel vzácného statku. Tímto vzácným statkem může být jak hmotný kapitál (stroje, půda, peníze), tak kapitál lidský (znalosti, schopnosti).
management (executive)
Management se čte [menežment]. Označuje obvykle množinu nejvyššího patra manažerů, ve větších firmách ředitelů oddělení. Jde ale o pojem značně vágní, takže obecně se za management považuje prostě nějaké vedení firmy. Kromě toho se původním anglickým slovem management může označit jakákoli organizační činnost. Anglicky se nejvyšší manažerské patro nazývá executive a obsahuje sbírku chlapíků pojmenovaných zkratkami CEO, CMO, CFO, COO apod. Viz CEO.
manažer (manager) 
Manažer je vágní pojem, pochází z anglického slovesa manage = řídit, organizovat, hospodařit. V některých firmách se funkce manažer používá zřídka a označuje pouze členy nejvyššího vedení. V jiných je nějakým manažerem každý třetí zaměstnanec, od produktových manažerů přes manažery kanceláří po manažery projektové. Manažer by měl něco řídit, organizovat. Není ale jasné, kde řízení začíná a končí, takže za pár let se možná bude přidavači na stavbě říkat manažer lopaty a řidiči bagru manažer bagru. Osobně doporučuji používat starší pojmy jako vedoucí, nadřízený, ředitel a podobné.
meeting 
Porada, schůzka. Z anglického meet = potkat se, setkat.
mentoring, mentorování 
Způsob zaučení nového pracovníka. Služebně starší kolega je v roli mentora a má služebně mladšího v nějakém čase něco naučit. Většinou to probíhá tak, že něco spolu dělají, přitom to ale spolu intenzivně probírají, takže to chvílemi nabývá formy výuky. Já se přiznám, že ve svém oboru velmi rád mentoruji, protože mi to přijde jako velmi efektivní způsob, jak nové lidi dostat rychle do obrazu.
meritokracie 
Způsob nastavení služebního postupu v některých firmách, často neformální, založený na starších zásluhách. V původním významu je meritokracie vládou zasloužilých. Ve firmách, kde meritokracie de fakto funguje, je relativně obtížné udělat rychlou kariéru. Musí se na to přes zásluhy (což neznamená, že je to tak špatně).
minimální mzda 
Minimální mzda představuje nejnižší částku, za kterou firma může najmout zaměstnance. Je to něco kolem 8 tisíc. Kromě minimální mzdy ještě existuje institut zaručené mzdy. Zaručená mzda je mírně vyšší než minimální mzda, je odstupňovaná podle různých prací a je v tom hokej. Mladiství a invalidé mají minimální a zaručenou mzdu nižší, jsou na to tabulky. Minimální zda se vztahuje také na dohodu o provedení práce, nikoli však na smlouvu o díle. Minimální mzda je spíše politické než věcné téma. Pravičáci tvrdí, že by firmy rády nekvalifikovaným nezaměstnaným platily méně než kolik je minimální mzda, protože si na sebe jako zaměstnanci svou prací nevydělají. Levičáci na to, že každý pracující by si měl vydělat na důstojný život a že malé platy jsou nespravedlivé. Pravičáci na to, že ok, ale ať si ty nekvalifikované teda zaměstnává někdo jiný a že takhle vzniká nezaměstnanost. Levičáci na to ale mají výzkumy, které říkají, že to není pravda. Mňo, bůh suď.
mzdový výměr 
Samostatný papír, na kterém je uvedená mzda. Není součástí pracovní smlouvy (pokud v té pracovní smlouvě není uveden opak). Mzdový výměr sice vzniká na základě ústní dohody o mzdě, ale výměr je formálně jednostranný úkon ze strany zaměstnavatele, který je platný, i když s ním zaměstnanec nesouhlasí. Dokonce ho zaměstnavatel může každý měsíc měnit (to je dost drsné a řekl bych, že nedomyšlené). Praktická výhoda mzdového výměru spočívá v tom, že výši mzdy se nedozví každý, kdo pracuje se smlouvou (spousta lidí na právním), ale jenom nadřízený a mzdová účetní.
nadřízený 
Ačkoli v práci mě může hodně lidí úkolovat, formálního nadřízeného mám vždy pouze jednoho. Nadřízenému se zpravidla reportuje práce, řeší se s ním problémy, vyjednává se s ním o pracovních podmínkách nebo o mzdě. Je nutné být připraven na to, že nadřízený není žádný bůh, ale stejně tak hloupý a málo schopný člověk, jako jsem já. Pokud nadřízený selhává, lze jej přeskočit a jít s problémem k nadřízenému nadřízeného (tomu se říká eskalace).
NDA 
Kdo podepisuje eNDéÁčko, souhlasí s tím, že nebude zveřejňovat tajné skutečnosti, které se dozví během budoucí spolupráce. A jestli zveřejní, tak se podrobí sankci, která je v NDA výslovně uvedena. Výjimečně podepisuje NDA i zaměstnanec.
nemocenská
Peníze, které pracovník dostává za dobu pracovní neschopnosti. Zaměstnanci se vyplácí přes mzdovou účtárnu zaměstnavatele (normálně je rozepsána na výplatní pásce). První tři dny nedostává pracovník nic (tzv. karenční doba). První měsíc pak dostává tak zvanou náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od druhého měsíce se jakoby nic nemění, ale už to neplatí zaměstnavatel, nýbrž stát z nemocenského pojištění. Přesný výpočet dávky je relativně složitý, je to odstupňováno po dnech. Zatímco zaměstnanci s nízkým příjmem dostávají náhradu mzdy ve výši srovnatelné se základní mzdou, zaměstnanci s vysokými příjmy dostávají náhrady relativně nízké. Proto se více vydělávajícím nevyplácí házet se marod a raději si vezmou dovolenou. Protože se za první 3 dny pracovní neschopnosti náhrada neplatí, s krátkými nemocemi se nevyplatí házet se marod skoro nikomu (což je dobře, ale zase to vede k tomu, že lidé přecházejí nachlazení). Házet se marod se vyplácí jenom lidem s relativně nižšími příjmy a na delší dobu. Pokud to někdo dělá, zaměstnavatel se ho časem snaží vyhodit (zcela racionálně), protože mu náhradu mzdy platí z firemního rozpočtu (nikoli z pojištění, to lze až od druhého měsíce pracovní neschopnosti).
nemocenská u OSVČ
U osob samostatně výdělečně činných (tj. živnostníci, podnikatelé) se pod pojmem nemocenská chápe jednak pojištění a jednak výplata plnění toho pojištění. Placení nemocenského pojištění je pro OSVČ dobrovolné, ale tři čtvrtiny z nich ho neplatí, protože je velmi nevýhodné. Zatímco zaměstnanec nedostane nemocenskou za první 3 dny nemoci, OSVČ nedostává nic prvních 21 dnů. Pokud si platí nemocenskou, dostává tedy náhradu od 22. dne. Takže šílenost. Výše nemocenské je závislá na tom, kolik kdo platil. Holkám, které jsou OSVČ a chystají se mít dítě, se nemocenská vyplácí, protože za ni dostanou PPM (musí ale platit nemocenskou už 270 dnů před nástupem na mateřskou).
nepotismus 
Původně latinský termín nepotismus znamenal zvýhodňování synovců. Přijde mi vhodné pojmenovat tak dnešní praxi v některých firmách, kde se na uvolněná místa nabírají a povyšují kamarádi a příbuzní.
neschopenka 
Doklad o nemoci od lékaře. Má 5 částí, 2 si doktor nechává. Žlutý pruh si nechávám a na kontrole odevzdávám lékaři. Modrý se dává do práce, funguje jako omluvenka. Neschopenku s modrým pruhem je dobré dodat do práce co nejdříve, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu nikdo nečeká, že to bude první den nemoci. Doporučuji zatelefonovat a domluvit se. Tiskopis s růžovým pruhem je prý dvojí, podepisuje se a dává se do práce. Ale moc tomu nerozumím, protože už jsem to dlouhé roky nepotřeboval. Pamatuji si akorát to, že mi přišlo úplně nesmyslné pochodovat k lékaři v den, kdy je mi nejhůř. To už rovnou můžu jít do práce, když se vykopu k doktorovi. Z těchto důvodů některé firmy zavádějí sick day.
newspeak
Pojem původně z Orwelova románu 1984. Překládá se jako novořeč a má vyjadřovat fakt, že dnes jsou věci jiné a zpravidla lepší než dříve, takže pro jejich označování potřebujeme nové pojmy. Ve skutečnosti jde částečně o tabuizaci negativních témat a přejmenování věcí pozitivních. Jakákoli hatmatilka plná buzzwordů je newspeak, například firemní názvy pozic a schůzek, stejně jako newspeakem svého druhu byla kódová řeč komunistických stranických sjezdů za pozdní totality. Příbuzné slovo je havlovské "ptydepe".
odchod na dohodu 
Firma se se zaměstnancem domluví, že ukončí pracovní poměr dohodou. Obvykle je to málo výhodné pro zaměstnance, který má smlouvu na dobu neurčitou, protože při odchodu na dohodu nedostane odstupné, ale dost firem to zkouší. Dohoda je vůči zaměstnanci naopak vstřícný krok, pokud udělal průšvih nebo je to fluktuant (vážné porušení pracovní kázně, soustavné porušování pracovní kázně), ale firma to nechce hrotit a dělat zaměstnanci potíže do budoucna. Dohoda se také dělá, když zaměstnanec chce sám odejít a firma už ani nechce, aby pro ni pracoval po dobu výpovědní lhůty. S ukončením smlouvy na dohodu musejí souhlasit obě strany.
odměny
Část mzdy, na kterou není nárok. Příslib odměn má motivovat k lepší práci. V různých firmách se odměny rozdělují různými způsoby a vždy nespravedlivě. Odměny jsou třeba za splnění předem domluvených cílů (pak jsou biti ti, kteří si zapomněli vyhádat snadné cíle) nebo automaticky za zisk firmy (výhodné pro flákače, kteří se vezou).
osobní ohodnocení
Součást mzdy, která je ve mzdovém výměru uvedena zvlášť. Hrubá mzda se skládá ze součtu základní mzdy a osobního ohodnocení. Například zaměstnanec, jehož hrubá mzda je 20 tisíc, má základní mzdu 16 tisíc a 4 tisíce osobního ohodnocení. V praxi se k odebrání osobního ohodnocení přistupuje relativně zřídka, hlavně když pracovník dělá nějaké chyby, voloviny nebo průšvihy. Osobní ohodnocení je nenárokovou součásti mzdy, takže zaměstnavatel jej vyplatit nemusí. Stejně dobře ale může také šachovat se mzdovým výměrem, takže nemá cenu moc řešit, jestli zaměstnavatel smí nebo nesmí osobko strhnout. Smí. Trochu jiná situace je ve státní nebo příspěvkové organizaci. Tam se pod osobním ohodnocením myslí tak zvaný osobní příplatek, který se vyplácí nad rámec mzdy za dlouhodobě výborné výsledky. Pokud tedy existují zdroje, ze kterých ho lze vyplácet. Což zpravidla neexistují.
osobní rozvoj
Fráze, která se píše do inzerátů. Neznamená to vůbec nic, i když pod tím lidé chápou zvyšování kvalifikace. Téměř žádná firma, která osobní rozvoj slibuje, pro to pak nic nedělá. Může se pod tím chápat posílání lidí na školení, která ale málokdy přesahují výuku toho, co firma od zaměstnance nutně potřebuje. Každý zaměstnanec se ve skutečnosti musí "osobně rozvíjet" sám. Hlavně tím, že dělá svou práci, čímž sbírá zkušenosti. Dále tím, že se něco sám učí v době, kdy není úkolován (to se může stávat často).
OSVČ 
Osoba samostatně výdělečně činná. Jiné názvy: podnikatel, živnostník, ičař. OSVČ může být zároveň zaměstnanec, který kromě zaměstnání ještě podniká jako OSVČ. V takovém případě je jedna z těchto prací označována jako hlavní pracovní poměr, druhá jako vedlejší pracovní poměr (toto rozdělení je důležité pro výpočet sociálního pojištění). Viz práci na živnosťák.
outsourcing 
Převedení části činnosti na externího partnera, typicky jinou firmu. Příkladem outsourcingu může být správa vozového parku, úklidové služby, IT služby. Potom původní firma nemusí zaměstnávat vlastní uklízečky a ajťáky a jenom platí poplatek té outsourcingové firmě. Většinou outsourcing prý vychází levněji než vlastní zaměstnanci. Ve státních organizacích (a nejen tam) je ale outsourcing téměž vždy skryté tunelování přes spřáteleného předraženého dodavatele. I v případě výhodného outsourcingu je jeho nevýhodou zpravidla nižší operativnost řešení, jinak chápaná kvalita výstupu a malá loajalita externích zaměstnanců k potřebám objednávající firmy. Z anglických slov out = mimo; source = zdroj.
OZP
Osoba se zdravotním postižením.
personalista
Pracovník osobního oddělení. Tedy personálního oddělení. Má v názvu pozice "HR něco", protože personálnímu oddělení už se dnes říká HR.
personální oddělení
Osobní oddělení, též HR (human resources). Z latinského persona = osoba. Řeší obvykle nábor zaměstnanců (recruitment), papíruje při přípravě pracovních smluv a dodatků, stará se o píchačky a evidenci odpracované doby, zařizuje formálně vnitřní výběrová řízení a teoreticky řeší formality s problematickými zaměstnanci (formální napomínání apod.). V některých firmách se zabývá i evidencí odměn, školením, náborem externistů a odborným růstem. Když jsou pracovníci HR hodně dobří nebo když mají čas, přemýšlejí dokonce i o skutečné motivaci lidí ve firmě. To se většinou ale nestane, protože personalisté nemají moc důvod být dobří a hlavně nemají čas. Neznám firmu, kde by personální problematika nebyla hrubě podceněná a osobní oddělení nepoddimenzované.
píchačky 
Technické řešení systému evidujícího odpracovanou dobu (docházkového systému). Prastaré řešení vyžadovalo papírové kartičky přenášené z poličky do poličky a cvakané, moderně se to řeší čipovými kartami přikládanými na snímač, případně s turniketem. Píchačky nejsou svévolná buzerace firmy, nýbrž buzerace nařízená parlamentem v zákoníku práce, § 94.
podržtaška 
Asistent junior. Též nazývaný pučmidrát.
pozitivní myšlení 
Vágně vymezený souhrn komunikačních technik označených za pozitivní, tedy kladné. Pozitivně smýšlející lidé se snaží na věci nahlížet z té lepší stránky. Ne uměle, ale přirozeně. Třeba když firma přijde o zakázku, tak na tom nic pozitivního není a kdo se na tom uměle snaží hledat něco pozitivního, je pitomec, ne pozitivně myslící. Ale většina situací není jenom negativní. Například když je sklenice napůl prázdná, dá se to brát pozitivněji tak, že je napůl plná. Mezi znaky pozitivního myšlení patří hledání řešení namísto hledání viníka, úsměv, pozitivní formulace (bez záporky ne-), respektování druhých, snaha odpouštět (ne nutně zapomínat), více pochvaly než kritiky, přátelská gesta. Nesmí se to přehánět, ale vždycky je lepší pracovat s někým, kdo je v pohodě a hledá řešení, než s někým, který se mračí, nic mu nejde a nutně musí všem vysvětlit proč. Ačkoli je v současnosti pozitivní myšlení zprofanovaným buzzwordem, tuším v jeho základu hluboké kouzlo. Zprofanování nastalo důsledkem různých školení pozitivního myšlení, které bych nejraději pozitivně vystřelil na Mars. Opět, podobně jako u leadershipu, platí, že když je nadřízený sám morous, tak nemůže chtít po svých podřízených, aby skákali pozitivní radostí. Ryba smrdí od hlavy a příklady táhnou. Přes nesmyslnost většiny školení soudím, že se pozitivnímu myšlení dá naučit, nejlépe tak, že se člověk sám zamyslí nad jeho přínosy a pozoruje ostatní.
PR
Public relations, vztahy s veřejností. Vyslovuje se pí ár (tedy anglicky ta písmena P R). O PR se ve firmě může starat celé oddělení, nebo jenom jeden člověk, typicky zvaný PR manager. Do PR patří pořádání tiskovek, vydávání PR článků. PR manažer také přebírá komunikaci s veřejností nebo s novináři ve dobách nějakých průšvihů (tomu se pak říká krizová komunikace).
pracovní neschopnost
Viz neschopenka.
přijímací řízení 
Soubor procesů standardně prováděných firmou při přijímání nových zaměstnanců. Tyto procesy jsou v různých firmách různé.
recruitment 
Nábor zaměstnanců.
roční vyúčtování daně z příjmů
Papír sloužící zaměstnanci pro různě velkou úsporu daně z příjmu. Aby bylo vyúčtování platné, musí ho zaměstnanec podepsat, jako že souhlasí. Na papíru je uvedena celková výše přijmu a celková výše zaplacených daňových záloh. V případě normálního zaměstnance roční vyúčtování způsobí, že se daň může počítat z celého roku najednou, přičemž zpravidla vyjde daň nižší než součet již odvedených záloh na dani z příjmu (je to tím, že daň je skrytě progresivní a protože ne všechny měsíce vydělá zaměstnanec stejně), takže zaměstnanec dostane v příští výplatě pár peněz navíc z vratky daně. Pro zaměstnance, který je zároveň OSVČ, a tak si daně počítá sám, je roční vyúčtování ze zaměstnání velmi důležitým papírem, protože mu umožní vypočítat základ daně a od výsledné daňové povinnosti odečíst již zaplacené zálohy. V případě OSVČ si dotyčný vyúčtování bere a přikládá ho ke svému přiznání daně z příjmu. Zaměstnanec, který není OSVČ, papír podepíše a vrátí mzdové účtárně. Kdo vyúčtování nepodepíše, připraví se o případné vratky daně.
rozpočet (budget)
Zaměstnanec se s rozpočtem setká většinou ve formě rozpočtu oddělení (tedy na co jsou peníze a kolik). Případně může mít svůj rozpočet také projekt nebo zakázka. Nemělo by se utratit víc, než je v rozpočtu. Na formální rozpočtová omezení může také narazit žádost o zvýšení platu. Ale jak jsem popsal v kapitole o zvyšování platu, zaměstnance, který má nalezené lepší zaměstnání, to nemusí zajímat.
řeč těla 
Netrénovaný člověk vyjadřuje tím, jak stojí, sedí nebo jak se hýbe, mnohem víc informací, než si uvědomuje. Případně svým tělem nevědomky poskytuje matoucí signály. Oproti tomu člověk aspoň se základním tréninkem v oblasti řeči těla dokáže přečíst signalizaci ostatních (i tu nevědomou), potlačit svoje projevy emocí, které nechce prozradit, změnit chování u signálů, které vysílal špatně, a posílit vysílání signálů, které jsou pro komunikaci vhodné. Pro studium řeči těla doporučuji hlavně uvědomit si, že je důležitá. Školení může pomoct, ale většina poznatků přichází s praxí. (Možná bych na řeč těla mohl napsat samostatnou stránku. To už by od asociála mého typu byla hodně velká drzost.)
SAP
Počítačový systém, který hodně firem používá na řízení výroby. Zkratka znamená Sedni A Pátrej, protože programy napsané v SAPu jsou plné nepříjemné kreativity. Jakmile firma na SAP přejde, už nikdy se ho nezbaví.
senior
Přívlastek k názvu pozice, který vyjadřuje, že je obsazená zkušeným pracovníkem. Například "programátor senior" znamená, že daný programátor napsal už pár desítek tisíc řádků kódu a ví, co píše. Pokud nějaká firma v inzerátu uvádí, že shání někoho na takovouto seniorní pozici, tak tím fakt nemyslí vysoký věk. Myslí tím pracovní zkušenost, případně služební stáří. Seniorem se člověk v některých oborech může stát třeba 2 roky po nástupu (když ho to fakt hodně baví), obvykle ale výrazně později.
sick day
V některých firmách je zvykem v případě náhlého nachlazení nenutit pracovníky trmácet se k doktorovi. Místo toho zavolají, že si berou sick day. Počet takových sick days je omezen, zpravidla na několik málo za rok, aby toho pracovníci nezneužívali. Ale stejně se s tím švindluje, když si pracovníci vybírají sickday zrovna na začátku nebo na konci dovolené, tak si tím prostě prodlužují dovolenou. Sick day není dovolená, je to neformální benefit ze strany firmy vůči zaměstnancům. Anglicky sick = nemocný, day = den.
skill 
Anglicky skill = schopnost, vlastnost. V češtině se to používá v neformálním personalistickém newspeaku a mezi hráči počítačových her. Odvozeniny: je naskillovanej = něco umí; nemá skilly = neumí toho dost.
služební stáří
Pracovník je tím služebně starší, čím déle ve firmě pracuje. Může se stát, že mladý pracovník je služebně starší než věkem starší kolega, který nedávno nastoupil. Jako o služebně starším se tedy mluví o tom, který je ve firmě déle.
smlouva o dílo
Smlouva uzavřená podle občanského zákoníku, nikoli podle zákoníku práce. Takže nevzniká pracovněprávní vztah, zhotovitel díla není zaměstnanec v žádném smyslu. Smlouva o dílo obsahuje informace co bude uděláno, kolik se za to zaplatí a případné další podmínky. Příjemce peněz má povinnost je řádně zdanit (pokud nepatří do nějaké výjimky). Používá se někdy ve švarcsystému pro formalizaci vztahu.
soft motivace 
Tak zvaná měkká motivace se odvozuje od jiných věcí než jsou peníze a benefity. Soft motivaci pozitivně ovlivňuje například smysluplnost práce, pohoda na pracovišti, dobrý nadřízený. Negativně soft motivaci ovlivňují různé buzerace, vyplňování formulářů, nesmyslné směrnice a jiné původně dobře míněné prudy. Protipólem soft motivace je hard motivace, což jsou peněžní a hmotné odměny a benefity.
soft skills 
Tak zvané měkké dovednosti (anglicky soft = měkký, skill = dovednost). Schopnost vcítění do druhého, úsměv, řeč těla, mluvený projev, srozumitelné telefonování, sociální vazby a další schopnosti, které usnadňují komunikaci. V opozici k soft skillům stojí hard skills, které vyjadřují, co člověk skutečně umí dělat za práci. Soft skills se podle mě dají naučit a to dokonce na školení. Samozřejmě existují dobrá a špatná školení soft skills. Na dobrém školení byste se měli dozvědět, že soft skills jsou důležité. Na špatném školení se tvrdí, že soft skills jsou v práci to nejdůležitější. Tak to ani zdaleka. Nejdůležitější je nebýt hajzl.
soustavné porušování pracovní kázně 
Zákoník práce rozlišuje v paragrafu 52 tři různé stupně porušení pracovní kázně. Méně závažné, závažné a zvlášť hrubé. Za závažné porušení pracovní kázně se může vyhodit na hodinu, za zvlášť hrubé (výbuch fabriky) ještě rychleji, kdyby to šlo. Za méně závažné porušení pracovní kázně se zaměstnanec vyhodit nedá. To jsou třeba pozdní příchody, porušování nějakých méně důležitých směrnic apod. Když se to ale opakuje aspoň třikrát a když byl pracovník upozorněn, že opakování takových méně závažných porušení kázně může vést k vyhazovu, tak pak vyhazov fakt dostat může.
stravenky 
Daňově zvýhodněná podivná transakce, kdy se vzdám části mzdy, abych za ni dostal kupóny na jídlo v mírně vyšší výši. Původně to bylo rozšíření daňového zvýhodnění závodních jídelen. Firmy vydávající stravenky si prolobovaly, že stravenky nejdou zrušit, protože z nich mají famózní zisky za nic. Mzdové účtárně vydávání stravenek vždycky zabere spoustu času, zaměstnanci si pro ně musejí fyzicky chodit a podepisovat převzetí. Děsná byrokracie. Každého personalistu, který stravenky uvádí v pracovních inzerátech jako benefit, bych hnal holí.
školení bezpečnosti práce - BOZP
Formalita při nástupu. Řeší se opsáním odpovědí nebo jejich naučením nazpaměť. Nemám v úmyslu bezpečnost práce zpochybňovat, ale to, co je předmětem školení a testu, jsou zastaralé úchylnosti. Skutečnou bezpečnost práce zajistíte kritickým sledováním svého okolí a zapojením myšlenkových konstrukcí "co kdyby". Například v jedné firmě, pro kterou konzultuji, dumám, co kdyby něco začalo hořet na lávce ke dveřím do patra. Už jsem tamním pracovníkům doporučil, aby si přinesli lana na slanění a kladiva na rozbití nějakého okna, protože v takovém případě neexistuje žádný únikový východ. Ale v testu bezpečnosti práce se takovéhle věci neřeší.
švarcsystém 
Namísto najímání zaměstnanců podle zákoníku práce se najímají OSVČ (živnostníci). Kromě toho, že je to pro obě strany daňově výhodnější, jde zejména o mnohem jednodušší administrativu. Firma nemusí nasmlouvaným OSVČ počítat a archivovat mzdy, platit nemocenskou, hnát je na školení, hlásit změny všech jejich údajů úřadům, evidovat jejich pracovní dobu, přeposílat neschopenky, vést evidentní list důchodového pojištění, vydávat zápočtové listy a další spoustu povinností. Kromě toho OSVČ nemusí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a školení BOZP. To všechno jsou formality, které hlavně pro malé a středně velké firmy šíleně zvyšují náklady, takže jednoduchý švarcsystém bytostně potřebují. Samozřejmě firma za OSVČ neplatí sociální ani zdravotní pojištění, což ale není žádný únik, protože to si platí sami OSVČ. Musejí si kvůli tomu vyjednat větší smluvní odměnu, což ale nebývá problém, pokud to vědí. Problémem švarcsystému je velmi slabá vyjednávací pozice pracovníků (tedy těch OSVČ). Více o švarcsystému na stránce o OSVČ.
talent management 
Módní sousloví vyjadřující snahu firmy rozvíjet své talentované zaměstnance. Vytipují se nadprůměrně schopní, posílají se na školení a zachází se s nimi pozorněji. V praxi to moc nefunguje, protože na nějaký rozvoj zaměstnanců stejně není čas. Dále existuje riziko, že budou talentovaní zaměstnanci rozvíjeni natolik, že se je začne přetahovat konkurence. To znamená, že se jim bude muset přidat, aby neodešli. Případné rozdělování zaměstnanců mezi talentované a opomíjené rozvíjí nespravedlnost, která vede ke špatným vztahům na pracovišti. Příčetná firma tedy nic takového jako talent management nedělá. Nebo se snaží rozvíjet všechny své lidi.
teambuilding 
Víkendová chlastačka někde v hotelu mezi lesy, kam se sjedou zaměstnanci celé firmy nebo některého oddělení. K popularitě teambuildingu přispívá jídlo a pití zdarma, případně začátek už ve čtvrtek a konec už v sobotu. Pověst teambuildingů naopak poškozují organizované programy, při kterých se má týmově spolupracovat. Z pohledu firmy je teambuilding výhodný v tom, že se spolu zaměstnanci lépe seznámí, což může do vést k tomu, že budou později lépe komunikovat.
úvazek (plný a částečný)
Plný úvazek znamená, že zaměstnanec pracuje 42,5 hodiny týdně (v tom je pětkrát půlhodinová přestávka). Částečný úvazek je domluvený kratší čas. Například poloviční úvazek (což je druh částečného úvazku) představuje 21 a čtvrt hodiny týdně.
vážné porušení pracovní kázně 
Průšvih, na základě kterého může firma zaměstnance vyhodit formou výpovědi pracovní smlouvy. Kromě toho existuje "vážné porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem", což je takový průšvih, po kterém může firma zaměstnance na hodinu vyhodit i bez odstupného vyplývajícího ze smlouvy. Posuzování, co je a co není porušení pracovní kázně a co je hrubé porušení kázně, je zpravidla na nadřízeném. Dá se o to ale potom soudit. Protože výsledek soudu je pro firmu nejistý a případný neúspěch nákladný (úhrada ušlého zisku), v praxi se často s firmou lze lidsky domluvit na jiném řešení (např. odebrání osobního ohodnocení, písemná důtka, ukončení pracovního poměru dohodou apod.).
vstupní prohlídka 
Prohlídka u lékaře, kterou musí zaměstnanec před nástupem do každého zaměstnání podstoupit. V naprosté většině případů šíleně nudná a zdržující formalita.
výplatní páska 
Doklad, který vydává mzdová účtárna zaměstnanci. Vydává se zásadně osobně, což je formálně kvůli ochranně osobních údajů a neformálně také kvůli tomu, aby se neprozradila mzda. V každé firmě může výplatní páska vypadat jinak. Povinné údaje jsou jméno zaměstnance, období a výše hrubé mzdy. Uváděná výše čisté mzdy musí souhlasit s vyplacenými penězi (ať už na účet, nebo v hotovosti). Kromě výplaty na výplatní pásce může být uvedeno čerpání dovolené, nemocenská, odpracovaná doba nebo dny, prémie, srážky a jiné daňové údaje.
výpověď pracovní smlouvy
Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou podat výpověď pracovní smlouvy. Musí to být písemně. Stačí, když výpověď obsahuje jméno zaměstnance, jméno firmy, datum podání a fakt, že je podávána výpověď. Zaměstnanec může vypovědět smlouvu bez udání důvodu, zaměstnavatel musí navíc uvést důvod, který musí být jedním z důvodů definovaných v zákoníku práce (§ 50). Vzor výpovědi ze strany zaměstnance: "Adresát: název a adresa firmy Věc: výpověď pracovní smlouvy. Text: Vypovídám pracovní smlouvu mezi mnou a Vaší společností. V Praze, dne 19. května 2013, Jméno Příjmení podpis. Výpověď za zaměstnavatele převzal dne 20. května 2013: jméno, příjmení, podpis." Dvě kopie, jedna pro mě, druhá pro zaměstnavatele. Ta kopie pro mě je kvůli tomu, aby nemohli tvrdit, že o tom nevědí.
výpovědní doba (též výpovědní lhůta)
Aby se zaměstnavatel neocitl ze dne na den na dlažbě nebo firma bez kvalifikovaného pracovníka, existuje výpovědní lhůta. Ta trvá zpravidla dva měsíce, ve výjimečných případech tři měsíce (zánik nebo přestěhování firmy, propuštění pro nadbytečnost). Výpovědní lhůta běží od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. V praxi tedy může od podání výpovědi do konce pracovního poměru uplynout třeba 89 dnů. Pokud oběma stranám z nějakého důvodu výpovědní lhůta nevyhovuje, mohou se domluvit na ukončení pracovní smlouvy dohodou.
whistleblowing 
Když nějaký zaměstnanec vypouští zevnitř firmy informace o tom, že se firma chová nekale nebo nezákonně, říká se tomu whistleblowing. Z anglického whistle = píšťalka, blowing = pískání.  V České republice není whistleblowing zákonně chráněn, takže pouštět informace na veřejnost je stále na levačku. Z toho důvodu když už se objeví whistleblowing, je většinou anonymní. Také ne všichni souhlasí s tím, že udávat svou vlastní firmu je morální, tam jde potom o hořké posouzení, zda je morálnější práskání nebo ta nezákonná činnost firmy. Některé profese mají oznamovací povinnost trestného činu stanovenou zákonem, i když se o něm dozvědí z interních informací (např. psychiatři pro určité trestné činy, které vypoví pacient, finanční auditoři při podvádění akcionářů apod.), v takovém případě nejde o whistleblowing.
workflow 
Pracovní postup, případně postupy. Z angličtiny work = práce, flow = plynutí, plynout. Většinou jde o podrobně rozepsaný nebo rozfázovaný postup, jak řešit složitější úkoly pomocí jednodušších úkolů.
workshop 
Druh školení či schůzky. Široký termín, který se už dnes používá skoro pro všechna školení, kde se provádí praktický trénink. Nebo ani to ne, workshop je prostě školení s nablýskaným názvem, případně jenom přednáška. Z angličtiny work = práce, shop = obchod, dílna. V původním významu šlo o praktickou demonstraci nějaké činnosti, kterou si studenti mohli vyzkoušet nebo vidět, jak funguje v praxi.
zaměstnanecká fluktuace (retence) 
Chachá, nedopsáno. Jsem línej.
Yuhů, neflákej se a dopiš to!
Hm, tak až naprší.
Yuhů, povodně! (2013)
Tak jo, už napršelo.
zákoník práce
Zákon, který upravuje pracovně právní vztahy. Současný zákoník práce je zákon číslo 262/2006 sbírky (odkaz na znění na webu Ministerstva práce), ale bývá často novelizován. Docela dobré čtení. Dříve jako zákoník práce dlouho platil zákon 65/1965 Sb., ale ten už neplatí (přesto je na něj stále často odkazováno). Zákoník práce se někdy zkracuje do zkratky ZPr.
zkušební doba
Též zkušebka. V pracovní smlouvě se obvykle domlouvá zkušební doba dlouhá tři měsíce. Ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel jednostranně zrušit pracovní poměr bez udání důvodu. Úmysl je takový, aby si během zkušebky oba mohli vyzkoušet, jestli práce odpovídá jejich představám. Zkušebka nesmí být delší než 3 měsíce. Smí být kratší, ale nedělá se kratší. Zkušebka se prodlužuje, když je zaměstnanec nemocný. Záludnost spočívá v tom, že v případě nemoci nesmí zaměstnavatel jednostranně zrušit pracovní poměr. Pro profesionální fluktuanty je tedy výhodné nechat se někde zaměstnat, pár dnů chodit, pak se hodit na tři týdny marod a brát od zaměstnavatele peníze dalších 18 dnů za nic.
zmrd 
Termín zavedený původním autorem webu dfens-cz.com. Jako zmrda označuje člověka, který je příliš sebevědomý, posedlý touhou po kariérním úspěchu, rád tlachá, dává rány zezadu, nic neudělá pořádně, dbá na svou pověst a tak dále. Podrobná definice zmrda je v nejstarším DFENSově článku. Navazující články jsou na stránce a blbě se hledají! Kromě pobavení a poznání, jací někteří lidé mohou být, doporučuji tyto články číst hlavně kvůli sebepoznání, jestli také náhodou také nejste kus zmrda. Problematika zmrdů velmi úzce souvisí s přijímacími procedurami. Firma, ve které je zmrdů málo, se snaží žádného zmrda nepřijmout. Naopak zazmrdovaná firma přijímání dalších zmrdů vítá. Viz heslo firemní kultura.
Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.

Líbí se vám tento web? Práskněte ho kamarádům na Facebooku, prosím. Ne, nebudu vám na to dělat tlačítko, koukejte se snažit sami. Děláte to pro své kamarády.