Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

dovolená 

Plánovaná neúčast na pracovišti se jmenuje dovolená podle toho, že to musí zaměstnavatel dovolit. V normálních firmách se vyvinul proces, kdy zaměstnanec o dovolenou požádá a nadřízený mu ji schválí (dovolí). V roce 2015 má český zaměstnanec nárok na 4 týdny dovolené ročně, některé firmy k domu dávají další bonusové dny nebo týdny dovolené. V některých firmách si lze vybrat několik dnů sick day.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.