Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

Výpověď pracovní smlouvy

Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou podat výpověď pracovní smlouvy. Musí to být písemně. Stačí, když výpověď obsahuje jméno zaměstnance, jméno firmy, datum podání a fakt, že je podávána výpověď. Zaměstnanec může vypovědět smlouvu bez udání důvodu, zaměstnavatel musí navíc uvést důvod, který musí být jedním z důvodů definovaných v zákoníku práce (§ 52).

Vzor výpovědi ze strany zaměstnance: "Adresát: název a adresa firmy Věc: výpověď pracovní smlouvy. Text: Vypovídám pracovní smlouvu mezi mnou a Vaší společností. V Praze, dne 19. května 2013, Jméno Příjmení podpis. Výpověď za zaměstnavatele převzal dne 20. května 2013: jméno, příjmení, podpis." Dvě kopie, jedna pro mě, druhá pro zaměstnavatele. Ta podepsaná kopie pro mě (pro zaměstnance) je kvůli tomu, aby nemohli tvrdit, že o tom nevědí.

Výpověď může být později odvolána (například jako důsledek vyjednávání), ale musejí s tím souhlasit obě strany. Důvodem oboustraného odvolání výpovědi může být například dohoda (viz odchod na dohodu).


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.