Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

Výpovědní doba (též výpovědní lhůta)

Aby se zaměstnavatel neocitl ze dne na den na dlažbě nebo firma bez kvalifikovaného pracovníka, existuje výpovědní lhůta. Ta trvá zpravidla dva měsíce, ve výjimečných případech tři měsíce (zánik nebo přestěhování firmy, propuštění pro nadbytečnost). Výpovědní lhůta běží od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. V praxi tedy může od podání výpovědi do konce pracovního poměru uplynout třeba 89 dnů. Pokud oběma stranám z nějakého důvodu výpovědní lhůta nevyhovuje, mohou se domluvit na ukončení pracovní smlouvy dohodou.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.