Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

HR

Personální oddělení. Zkratka HR se čte [ejč ár] a znamená "human resources", tedy lidské zdroje. Zkratkou HR se tedy označuje oddělení, které má na starost lidské zdroje, čemuž se také říká "personální". Viz personální oddělení.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.