Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

smlouva o dílo

Smlouva uzavřená podle občanského zákoníku, nikoli podle zákoníku práce. Takže nevzniká pracovněprávní vztah, zhotovitel díla není zaměstnanec v žádném smyslu. Smlouva o dílo obsahuje informace co bude uděláno, kolik se za to zaplatí a případné další podmínky. Příjemce peněz má povinnost je řádně zdanit (pokud nepatří do nějaké výjimky). Používá se někdy ve švarcsystému pro formalizaci vztahu.

Viz též dohoda o provedení práce, dohoda o práci na černo.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.