Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

Manažer (manager)

Manažer je vágní pojem, pochází z anglického slovesa manage = řídit, organizovat, hospodařit. V některých firmách se funkce manažer používá zřídka a označuje pouze členy nejvyššího vedení. V jiných je nějakým manažerem každý třetí zaměstnanec, od produktových manažerů přes manažery kanceláří po manažery projektové. Manažer by měl něco řídit, organizovat. Není ale jasné, kde řízení začíná a končí, takže za pár let se možná bude přidavači na stavbě říkat manažer lopaty a řidiči bagru manažer bagru. Osobně doporučuji používat starší pojmy jako vedoucí, nadřízený, ředitel a podobné.

Viz též management, KPI, leadership.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.