Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

Osobní ohodnocení

Součást mzdy, která je ve mzdovém výměru uvedena zvlášť. Tak zvané "osobko".

Hrubá mzda se skládá ze součtu základní mzdy a osobního ohodnocení. Například zaměstnanec, jehož hrubá mzda je 20 tisíc, má základní mzdu 16 tisíc a 4 tisíce osobního ohodnocení. V praxi se k odebrání osobního ohodnocení přistupuje relativně zřídka, hlavně když pracovník dělá nějaké chyby, voloviny nebo průšvihy. Osobní ohodnocení je nenárokovou součásti mzdy, takže zaměstnavatel jej vyplatit nemusí. Stejně dobře ale může také šachovat se mzdovým výměrem, takže nemá cenu moc řešit, jestli zaměstnavatel smí nebo nesmí osobko strhnout. Smí. Trochu jiná situace je ve státní nebo příspěvkové organizaci. Tam se pod osobním ohodnocením myslí tak zvaný osobní příplatek, který se vyplácí nad rámec mzdy za dlouhodobě výborné výsledky. Pokud tedy existují zdroje, ze kterých ho lze vyplácet. Což zpravidla neexistují.

V normálních firmách ještě existují odměny. Osobní ohodnocení není odměna, ale součást hrubé mzdy.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.