Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

junior

Přívlastek "junior" na konci názvu pracovní pozice vyjadřuje, že pracovník ještě nemá s prací na této pozici příliš zkušeností. Zpravidla jde o formální zdůvodnění, proč má zaměstnanec dostávat nižší plat než jiní pracovníci vykonávající tutéž práci bez přívlastku "junior". Junior se snaží v rámci svého kariérního růstu  toto slůvko z názvu své pozice formálně zlikvidovat a stát se tak "standardem", který v názvu pozice slovo "junior" nemá. V opozici k juniorovi stojí senior, což je zkušený pracovník. Pokud je přívlastek "junior" uvedený v popisu pozice, nemusí to znamenat, že uchazeč musí být věkově mladý. Znamená to, že má být ochotný se učit a že dostane relativně málo peněz.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.