Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

doba neurčitá 

Délka pracovní smlouvy na dobu neurčitou jede pořád dál, dokud smlouvu jedna ze stran nevypoví (nebo nenastanou jiné skutečnosti, jimiž smlouva zaniká). Pro firmy jsou smlouvy na dobu neurčitou mírně nevýhodné, protože se nevhodného zaměstnance s dobou neurčitou nedokážou nijak legálně zbavit (výpověď pracovní smlouvy musí mít přesně definovaný důvod). I při výpovědi z definovaného důvodu musejí vyplácet propuštěným zaměstnancům odstupné. Proto firmy raději zaměstnávají na dobu určitou. Mít smlouvu na dobu neurčitou může být pro zaměstnance výhodnější než na dobu určitou i z jiných důvodů, například protože banky potom raději poskytují hypotéky.

 


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.