Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

minimální mzda 

Minimální mzda představuje nejnižší částku, za kterou firma může najmout zaměstnance. Je to něco kolem 9 tisíc. Kromě minimální mzdy ještě existuje institut zaručené mzdy. Zaručená mzda je mírně vyšší než minimální mzda, je odstupňovaná podle různých prací a je v tom hokej. Mladiství a invalidé mají minimální a zaručenou mzdu nižší, jsou na to tabulky. Minimální zda se vztahuje také na dohodu o provedení práce, nikoli však na smlouvu o díle. Minimální mzda je spíše politické než věcné téma. Pravičáci tvrdí, že by firmy rády nekvalifikovaným nezaměstnaným platily méně než kolik je minimální mzda, protože si na sebe jako zaměstnanci svou prací nevydělají. Levičáci na to, že každý pracující by si měl vydělat na důstojný život a že malé platy jsou nespravedlivé. Pravičáci na to, že ok, ale ať si ty nekvalifikované teda zaměstnává někdo jiný a že takhle vzniká nezaměstnanost. Levičáci na to ale mají výzkumy, které říkají, že to není pravda. Mňo, bůh suď.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.