Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

interview 

Přijímací pohovor. Slovo interview se v jiných než pracovních oblastech chápe v širším smyslu jako rozhovor vedený určitou metodou s cílem získat informace (např. rozhovor novináře s osobností je také interview), ale pokud uchazeč o zaměstnání dostane od firmy pozvánku na interview, myslí se tím pracovní pohovor. Viz pohovory.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.