Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

Lidský kapitál 

Schopnosti a znalosti se podobají vlastnictví hmotného kapitálu. Ekonomický pojem lidský kapitál na tuto podobnost reaguje. Vyjadřuje souhrn znalostí a schopností, se zvláštním zřetelem ke schopnostem na trhu požadovaným a vzácným. Z ekonomické teorie plyne, že na vyčištěném trhu se příjemcem renty nakonec stává majitel vzácného statku. Tímto vzácným statkem může být jak hmotný kapitál (stroje, půda, peníze), tak kapitál lidský (znalosti, schopnosti).


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.