Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

KPI 

Klíčové ukazatele výkonu (Key Perfomance Indicator). Pojem z řízení systémů se dá vztáhnout i na jednoho pracovníka. KPI jsou nějaké předem dohodnuté, pojmenované a měřitelné věci, podle kterých se určuje, jestli pracovník pracuje dobře (či jak moc přináší firmě to, co přinášet má). Mohou se používat při pravidelných hodnotících poradách, pro stanovování odměn, povyšování a růst platu. Kvalitní manažeři se (dle mého názoru) poznají jen a právě podle toho, že dokážou definovat KPI, která dávají smysl a nedají se snadno oblafnout, a jejichž plnění pak vyžadují. Naopak měkké nastavení KPI dovoluje pracovníkům různá kouzla, jak být úspěšný bez skutečné práce.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.