Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

etický kodex

V některých firmách mají v interních dokumentech psaný etický kodex, který se může dávat zaměstnancům k podpisu. Původní smysl etického kodexu je, aby si lidi uvědomili, že některé věci se nemají dělat, protože jsou neetické. Třeba okrádat zákazníky, zamlčovat jim důležité skutečnosti. veřejně lhát a podobně. Je totiž možné, že někteří zaměstnanci jsou tak omezení, že si potřebu etického chování neuvědomují, tak aby si ho uvědomili. Nový a moderní smysl etického kodexu je přesně opačný. Některé firmy pro dosažení zisku potřebují, aby se jejich zaměstnanci chovali neeticky. Aby jim to umožnili, sepíšou neetické chování do etického kodexu, ale udělají to tak šikovně, aby vždycky existovala cesta, jak popsané neetické chování obejít. V kodexu například zakáže lhát zákazníkům, ale nenařídí se sdělování pravdy. Zaměstnanci se pak můžou k zákazníkům nebo k sobě navzájem chovat jako svině, ale jsou v pohodě, protože etický kodex formálně dodrželi. Dostanete-li k na pracovišti k podpisu etický kodex, je pravděpodobné, že se tam budete setkávat s levárnami. Další důvod povinného podpisu etického kodexu může být nějaký nenápadný právní závazek ukrytý v textu. Pokud se s etickým kodexem setkáte, doporučuji ho podpořit jen ústně.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.