Prace.rovnou.cz
prace.rovnou.cz > Slovníček pojmů > zkratka nebo pojem:

Soft skills 

Tak zvané měkké dovednosti (anglicky soft = měkký, skill = dovednost). Schopnost vcítění do druhého, úsměv, řeč těla, mluvený projev, srozumitelné telefonování, sociální vazby a další schopnosti, které usnadňují komunikaci. V opozici k soft skillům stojí hard skills, které vyjadřují, co člověk skutečně umí dělat za práci. Soft skills se podle mě dají naučit a to dokonce na školení. Samozřejmě existují dobrá a špatná školení soft skills. Na dobrém školení byste se měli dozvědět, že soft skills jsou důležité. Na špatném školení se tvrdí, že soft skills jsou v práci to nejdůležitější. Tak to ani zdaleka. Nejdůležitější je nebýt hajzl.

Příkladem soft skill je třeba řeč těla, vedení porad apod.


Stránky prace.rovnou.cz píše a připravuje Dušan Janovský. Není tu žádná reklama, PR ani affil odkaz.